30 czerwca 2022 r. mija ostateczny termin składania deklaracji dot. źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – www.ceeb.gov.pl. Deklaracje składamy we właściwym Urzędzie Miasta lub Gminy zgodnie z adresem budynku.

Od 23 czerwca do 30 czerwca będą otwarte dwa punkty spisowe dot. źródeł ciepła, w których będzie możliwość złożenia deklaracji, sprawdzenia lub wypełnienia w obecności pracownika Urzędu:

– budynek Urzędu Miejskiego w Tczewie pl. Piłsudskiego 1 – wejście od strony Urzędu Stanu Cywilinego parter pok. nr 18

– budynek Urzędu Miejskiego w Tczewie ul. Obrońców Westerplatte 3 – Dom Przedsiębiorcy – I piętro – sala konferencyjna

Oba punkty będą dostępne w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Tczewie – pon. wt. śr. od 7:30 do 15:30, czwartek od 7:30 do 16:30, piątek od 7:30 do 14:30.

W przypadku pytań dot. deklaracji zachęcamy do kontaktu z pracownikami Urzędu Miejskiego w Tczewie pod nr tel. 58 777 53 41 / 58 77 59 447 / 58 77 59 491 / 58 77 59 436, Infolinia ogólnopolska tel. 22 295 51 28. Zachęcamy również do korzystania ze strony: www.ceeb.gov.pl lub https://www.gunb.gov.pl/podmenu/1713

Mieszkańcy Tczewa, którzy nie mogą z różnych przyczyn dotrzeć osobiście do Urzędu Miejskiego w Tczewie, prosimy o kontakt tel. pod nr 58 777 53 41 / 42 w celu umówienia spotkania z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Tczewie/Straży Miejskiej, który dojedzie i pomoże w wypełnieniu i złożeniu deklaracji.

Wypełnione formularze deklaracje w formie papierowej składamy bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie:

– Budynek przy pl. Piłsudskiego 1 – parter Biuro Obsługi Klienta;

– Budynek przy ul. 30 Stycznia 1 – parter Biuro Obsługi Klienta;

– Dom Przedsiębiorcy w Tczewie, ul. Obrońców Westerplatte 3 – I piętro.

Deklaracje można również wysłać listem poleconym na adres: Urząd Miejski w Tczewie, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew. Składanie deklaracji jest wolne od opłat, prosimy o ostrożność jeżeli w Państwa domach pojawią się osoby podszywające się pod pracowników Urzędu lub innych służb.

W jakim celu stworzona jest baza centralnej ewidencji emisyjności budynków?

Celem jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. Baza będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, będzie również miejsce gdzie dostępne będą informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców. Dzięki szczególnym danym o budynkach będziemy wiedzieć o wiele więcej na temat sytuacji w mieszkalnictwie. Baza stanowić będzie narzędzie dla organów administracji centralnej i samorządowej do realizacji polityki niskoemisyjnej. Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacja budynku.

Kto składa deklarację?

Właściciel nieruchomości lub zarządca budynku mieszkalnego jak i niemieszkalnego, w którym znajduje się jakiekolwiek źródło ciepła i spalania paliw. W przypadku mieszkania w bloku to zarządca/administrator/spółdzielnia/ zgłosi wspólne źródło ciepła. Natomiast jeżeli w lokalu mieszkalnym jest inne, indywidualne źródło ciepła np. kominek to taką deklarację trzeba złożyć samodzielnie.

Obowiązek dotyczy również przedsiębiorców oraz inne jednostki organizacyjne. Spisem objęte są wszystkie budynki, w których jest zainstalowane jakiekolwiek źródło ciepła.

Co jest niezbędne do złożenia deklaracji?

W deklaracji należy wskazać:

– dokładny adres nieruchomości wraz z informacją czy deklaracja dotyczy całego budynku czy też lokalu;

– źródło ciepła – należy wskazać jaki rodzaj źródła ciepła posiadamy, ile źródeł występuję i ile jest eksploatowanych, ponadto należy wskazać czy dane źródło służy tylko do ogrzewania czy również do ciepłej wody użytkowej;

– klasę źródła ciepła – jeśli zaznaczymy piec na paliwo stałe

– rodzaj stosowanego paliwa stałego

– dane właściciela.

Co jeśli nie złożę deklaracji w terminie?

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe! Zgodnie z  art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza się sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie deklaracji. Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Przepisy sankcyjne uwzględniają jednak instytucję czynnego żalu, oznacza to iż złożenie deklaracji po terminie, jednak przed powzięciem wiadomości o tym fakcie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, nie skutkuje wymierzeniem kary.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułZatorze jak nowe
Następny artykułInformacja  o dopuszczeniu  lub niedopuszczeniu projektów do głosowania  w ramach konsultacji społecznych  budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Tczewa na 2023 rok- AKTUALIZACJA  z dnia 21.06.2022 r.