03_Uchwała_Nr_LIX-701-2023_Rady_Miejkiej_w_Tczewie_z_dnia_29.06.2023

AS 2024 dodatkowy konkurs młodzieżowy

Numer infolinii oraz SMS, gdzie można zgłaszać awarie oświetlenia: 797 301 400, strona internetowa: energa-oswietlenie.pl

X
Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Skip to content