piątek, 23 czerwca 2017
Imieniny: Wandy i Zenona

23 czerwca 2017

Imieniny

  • Wandy i Zenona

24 czerwca 2017

Imieniny

  • Jana i Danuty

25 czerwca 2017

Imieniny

  • Łucji i Wilhelma

26 czerwca 2017

Imieniny

  • Jana i Pawła
Logo

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Lista przetargów

Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe z osiedla Prątnica w Tczewie – przewiert pod Al. Solidarności w Tczewie

piątek, 09.06.2017

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

wtorek, 31.10.2017

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przewiertu pod Aleją Solidarności w Tczewie w ramach budowy kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z osiedla Prątnica, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, przedmi...

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa węzła integracyjnego – przebudowa ul. Gdańskiej w Tczewie (ETAP II), budowa systemu tras rowerowych oraz przebudowa ul. Jedności Narodu w Tczewie (ETAP III)

wtorek, 30.05.2017

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad wykonaniem umowy o roboty budowlane wraz z kontrolą jej rozliczenia finansowego - realizacją zadania inwestycyjn...

Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń dla zadania pn. „Rewitalizacja – Centrum Wspierania Rodziny” – pomieszczenia biblioteczne w budynkach przy ul. Kościuszki 2 i J. Dąbrowskiego 6 w Tczewie

poniedziałek, 29.05.2017

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz dostarczenie pozwolenia na budowę dla rewitalizacji następując...

Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie Tczewa

wtorek, 23.05.2017

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Dostawa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznych w strefach bezpieczeństwa dla urządzeń zabawowych: traw...

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa węzła integracyjnego – przebudowa ul. Gdańskiej w Tczewie (ETAP II), budowa systemu tras rowerowych oraz przebudowa ul. Jedności Narodu w Tczewie (ETAP III)

środa, 26.04.2017

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad wykonaniem umowy o roboty budowlane wraz z kontrolą jej rozliczenia finansowego - realizacją zadania inwestycyjn...

Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placu zabaw zlokalizowanego na Bulwarze Nadwiślańskim w Tczewie

środa, 26.04.2017

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Dostawa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placu zabaw zlokalizowanego na Bulwarze Nadwiślańskim w Tczewie dz. nr 749/6 obręb 8. 2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: 1) zestaw zabawowy ...

Rozbudowa węzła integracyjnego – przebudowa ul. Gdańskiej w Tczewie (etap II), budowa systemu tras rowerowych; przebudowa ul. Jedności Narodu w Tczewie (etap III)

piątek, 31.03.2017

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Rozbudowa węzła integracyjnego – przebudowa ul. Gdańskiej w Tczewie (etap II), budowa systemu tras rowerowych; przebudowa ul. Jedności Narodu w Tczewie (etap III) Dokumentacja projektowa znajduje się pod adresem:

Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 8 z oddziałami integracyjnymi przy ul. Jodłowej 6 w Tczewie

czwartek, 23.03.2017

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

poniedziałek, 28.08.2017

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Przedszkola nr 8 z oddziałami integracyjnymi przy ul. Jodłowej 6 w Tczewie Przedmiot zamówienia odnośnie w/w inwestycji obejmuje swym zakresem wykonanie między innymi następują...

Dostawa pomocy dydaktycznych w celu realizacji zajęć matematyczno-przyrodniczych w ramach projektu: Sięgnijmy po więcej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew

piątek, 10.03.2017

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Dostawa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Dostawa pomocy dydaktycznych w celu realizacji zajęć matematyczno-przyrodniczych w ramach projektu: Sięgnijmy po więcej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew 1. Prze...

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji budynku przy ulicy Elżbiety 19 B w Tczewie – Rodzinny Klub Zatorze

piątek, 10.03.2017

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji budynku przy ulicy Elżbiety 19 B w Tczewie – Rodzinny Klub Zatorze Zakres prac obejmuje przebudowę i rozbudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na świetli...

Dostawa pomocy dydaktycznych w celu realizacji zajęć kształtujących kompetencje cyfrowe w ramach projektu: Sięgnijmy po więcej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew

wtorek, 14.02.2017

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Dostawa

Data składania ofert:

czwartek, 23.02.2017

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych w celu realizacji zajęć kształtujących kompetencje cyfrowe w ramach projektu: Sięgnijmy po więcej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z ter...

Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe z os. Prątnica w Tczewie

wtorek, 24.01.2017

Tryb:

Brak

Typ:

Roboty budowlane

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej od studni D11 w ul. Sadowej do Kanału Młyńskiego w Tczewie, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, przedmiarami – Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 7 d...

Wykonanie termomodernizacji dwóch budynków szkół w Tczewie

środa, 18.01.2017

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji dwóch budynków szkół w Tczewie. CZĘŚĆ NR 1 Termomodernizacja budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 przy  ul. Gdańskiej 2 w Tczewie.

Dostawa sprzętu komputerowego w celu realizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych w ramach projektu: Sięgnijmy po więcej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew

wtorek, 17.01.2017

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Dostawa

Data składania ofert:

wtorek, 31.01.2017

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w celu realizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych w ramach projektu: Sięgnijmy po więcej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gmin...

Dostawa pomocy dydaktycznych w celu realizacji zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach projektu: Sięgnijmy po więcej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew

poniedziałek, 16.01.2017

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Dostawa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę pomocy dydaktycznych, m.in.: gier edukacyjnych, historyjek obrazkowych, chust animacyjnych, edukacyjnych programów komputerowych, układanek edukacyjnych, książek, zeszytów ćwiczeń oraz innych pomocy dyd...

Usługi edukacyjne, obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych w ramach projektu: Sięgnijmy po więcej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew

czwartek, 29.12.2016

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Data składania ofert:

poniedziałek, 09.01.2017

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

sobota, 30.06.2018

Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych w ramach projektu: „Sięgnijmy po więcej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z...

Dostawa pomocy dydaktycznych w celu realizacji zajęć językowych w ramach projektu: Sięgnijmy po więcej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew

piątek, 23.12.2016

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Dostawa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę pomocy dydaktycznych, m.in.: gier edukacyjnych językowych, kursów komputerowych, układanek edukacyjnych, podręczników/książek oraz innych pomocy dydaktycznych. Doposażenie bazy dydaktycznej konieczne j...

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew do placówek oświatowych w celu realizacji obowiązku szkolnego i nauki

środa, 07.12.2016

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Data składania ofert:

czwartek, 15.12.2016

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

niedziela, 31.12.2017

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa polegająca na przewozie najkrótszą trasą uczniów niepełnosprawnych na odcinku dom – szkoła – dom, w okresie od stycznia do czerwca 2017 r. oraz od września do grudnia 2017 r. według nast...

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej oraz usług internetowych na rzecz Gminy Miejskiej w Tczewie i jednostek organizacyjnych w latach 2017-2019

środa, 09.11.2016

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Data składania ofert:

piątek, 18.11.2016

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

wtorek, 31.12.2019

Przedmiotem zamówienia jest: 1. Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej na rzecz Gminy Miejskiej w Tczewie i jednostek organizacyjnych w latach 2017 - 2019 poprzez: 1) realizowanie połączeń, 2) bezpłatne zablokowa...

Odbiór odpadów komunalnych z Gminy Miejskiej Tczew, jej jednostek organizacyjnych i instytucji kultury w 2017 roku

czwartek, 27.10.2016

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór: niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – kod wywożonych odpadów  20 03 01,   papieru (makulatury) – kod wywożonych odpadów 15 01 01, 20 01 01, ...

Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tczewie przy ul. Malinowskiej

czwartek, 20.10.2016

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.: 1) przestrzeganie regulaminu schroniska; 2) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej; 3) zapewnienie interwencyjnego wyłapywania psów oraz informacji o sposobie realiz...

Budowa sali gimnastycznej wraz z przyłączami przy Szkole Podstawowej nr 8 w Tczewie

czwartek, 13.10.2016

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Data składania ofert:

środa, 02.11.2016

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

piątek, 25.08.2017

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sali gimnastycznej wraz z przyłączami przy Szkole Podstawowej nr 8 w Tczewie (Tczew, ul. Armii Krajowej 70, dz. Nr 13/6, 13/2,279 obr. 5). Zaprojektowany obiekt składa się z dwóch charakterystycznych brył...

Modernizacja oświetlenia w Gimnazjum Nr 2 przy ul. Południowej 6 w Tczewie

piątek, 19.08.2016

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia w Gimnazjum Nr 2 przy ul. Południowej 6 w Tczewie. Modernizacja/remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Południowej 6 w Tczewie dotyczy wymiany całości ...

Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa

wtorek, 19.07.2016

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Dostawa

Data składania ofert:

środa, 27.07.2016

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości...

Budowa miejsc postojowych przy ul. Młyńskiej 9-10 w Tczewie

środa, 06.07.2016

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Data składania ofert:

czwartek, 21.07.2016

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Budowa miejsc postojowych przy ul. Młyńskiej 9-10 w Tczewie Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Budowa miejsc postojowych p...

Modernizacja oświetlenia w Gimnazjum Nr 2 przy ul. Południowej 6 w Tczewie

środa, 06.07.2016

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia w Gimnazjum Nr 2 przy ul. Południowej 6  w Tczewie. Modernizacja/remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Południowej 6 w Tczewie dotyczy wymiany cał...

Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. M. Konopnickiej 11 w Tczewie

piątek, 24.06.2016

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Data składania ofert:

poniedziałek, 11.07.2016

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

piątek, 25.08.2017

1.1 Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Marii Konopnickiej 11 w Tczewie. Budynek główny z lat 60 - tych, trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, połączony łącznikiem ze zlokalizowaną...

Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa

środa, 08.06.2016

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Dostawa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1 Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tcze...

Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa

środa, 11.05.2016

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Dostawa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa, 2) wykonanie nawierzchni stref bezpieczeństwa dla urządzeń zabawo...

Wykonanie dokumentacji projektowej dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Tczewie - Część nr 1 i nr 2

piątek, 15.04.2016

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

1. Część nr 1 -...

Remont ciągów pieszych - chodników na terenie miasta Tczewa

czwartek, 14.04.2016

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Data składania ofert:

piątek, 29.04.2016

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont ciągów pieszych - chodników na terenie miasta Tczewa. II.1.2) Rodzaj zamówieni...

Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa

wtorek, 29.03.2016

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Dostawa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa, 2) wykonanie nawierzchni stref bezpieczeństwa dla urządzeń zabawo...

Dostawa wraz z montażem zestawów urządzeń zewnętrznych do ćwiczeń fizycznych typu street workout na terenie miasta Tczewa

środa, 16.03.2016

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Dostawa

Data składania ofert:

piątek, 25.03.2016

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zestawów urządzeń zewnętrznych do ćwiczeń fizycznych typu street workout na terenie miasta Tczewa wraz z budową nawierzchni bezpiecznej w trzech lokalizacjach: 1) działka nr 356 obr. 5 przy u...

Dostawa wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa

środa, 02.03.2016

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Dostawa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu do siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Miejskiej Tczew, na wytypowane osiedla zgodnie z wyszczególnionymi zadaniami.

Odbiór odpadów komunalnych z Gminy Miejskiej Tczew oraz jej jednostek organizacyjnych w 2016 roku

środa, 25.11.2015

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie odpadów komunalnych z Gminy Miejskiej Tczew i jej jednostek organizacyjnych, a także wyposażenie tych nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych...

Świadczenie obsługi prawnej na rzecz Urzędu Miejskiego w Tczewie w latach 2016 - 2018

piątek, 13.11.2015

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie obsługi prawnej na rzecz Urzędu Miejskiego w Tczewie (tj. wszystkich wydziałów oraz straży miejskiej zgodnie    z regulaminem organizacyjnym Urzędu Miejskiego) i jednostki budżetowej&nb...

Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego dla termomodernizacji czterech budynków użyteczności publicznej w Tczewie

poniedziałek, 02.11.2015

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Data składania ofert:

czwartek, 12.11.2015

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

1.1 Ogólny opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego d...

Prowadzenie konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tczewa będących własnością Gminy Miejskiej Tczew w latach 2016-2018

wtorek, 27.10.2015

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tczewa, będących własnością Gminy Miejskiej Tczew w latach 2016 – 2018, obejmującej: ...

Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa

czwartek, 06.08.2015

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Dostawa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

1. Przedmiotem zamówienia jest: a) dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa; b) wykonanie nawierzchni stref bezpieczeństwa dla urządzeń zabawowych: piaskowej z zachowa...

Budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym przy Urzędzie Miejskim w Tczewie

środa, 01.07.2015

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Data składania ofert:

czwartek, 16.07.2015

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

piątek, 30.10.2015

Budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym przy Urzędzie Miejskim w Tczewie II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu za...

Modernizacja ciągów pieszych (chodników) na terenie miasta Tczewa

poniedziałek, 01.06.2015

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

1. Część I Modernizacja chodnika obok przychodni lekarskiej przy ul. Niepodległości oraz chodnika przy al. Zwycięstwa 20. 2. Część II Modernizacja i rozbudowa infrastruktury pieszej (chodniki) w sąsiedztwie budynków wspólnotow...

Dostawa samochodu operacyjno-konwojowego dla potrzeb Straży Miejskiej w Tczewie

wtorek, 05.05.2015

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Dostawa

Data składania ofert:

środa, 13.05.2015

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu operacyjno-konwojowego dla potrzeb Straży Miejskiej w Tc...

Dostawa samochodu operacyjno-konwojowego dla potrzeb Straży Miejskiej w Tczewie

środa, 22.04.2015

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Dostawa

Data składania ofert:

poniedziałek, 04.05.2015

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu operacyjno-konwojowego dla potrzeb Straży Miejskiej w Tc...

Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa

poniedziałek, 20.04.2015

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Dostawa

Data składania ofert:

wtorek, 28.04.2015

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

poniedziałek, 10.08.2015

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zab...

Wykonanie izolacji przeciwwodnej w Szkole Podstawowej Nr 7 w Tczewie

środa, 08.04.2015

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

piątek, 28.08.2015

W  zakresie objętym przedmiotem zamówienia przewiduje się wykonanie izolacji przeciwwodnej w Szkole Podstawowej nr 7 przy  ul. Stoczniowców 15A w Tczewie na działce nr 368/7 i 464 (obręb 1).

Budowa ulicy Nowosuchostrzyckiej od skrzyżowania z ulicą Żwirki do skrzyżowania z ulicą Jagiellońską w Tczewie

wtorek, 31.03.2015

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Data składania ofert:

czwartek, 16.04.2015

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

piątek, 30.10.2015

Budowa ulicy Nowosuchostrzyckiej od skrzyżowania z ulicą Żwirki do skrzyżowania z ulicą Jagiellońską w Tczewie. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz w...

Dostawa samochodu osobowego dla Gminy Miejskiej w Tczewie

poniedziałek, 09.03.2015

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Dostawa

Data składania ofert:

środa, 18.03.2015

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu osobowego dla Gminy Miejskiej w Tczewie.

Oczyszczenie rowów melioracyjnych, odcinka Kanału Młyńskiego oraz czyszczenie piaskowników w Tczewie

piątek, 06.03.2015

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Data składania ofert:

wtorek, 17.03.2015

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

piątek, 25.09.2015

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Oczyszczenie rowów melioracyjnych, odcinka Kanału Młyńskiego oraz czysz...

Wykonanie izolacji przeciwwodnej w Szkole Podstawowej Nr 7 w Tczewie

środa, 04.03.2015

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

W  zakresie objętym przedmiotem zamówienia przewiduje się wykonanie izolacji przeciwwodnej w Szkole Podstawowej nr 7 przy  ul. Stoczniowców 15A w Tczewie na działce nr 368/7 i 464 (obręb 1).

Przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Tczewie

czwartek, 26.02.2015

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

W zakresie objętym przedmiotem zamówienia przewiduje się przebudowę budynku sali gimnastycznej położonej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Tczewie przy ul. Obrońców Westerplatte 18, na działce nr 72/2. 2.

Dostawa samochodu osobowego typu mikrobus dla Gminy Miejskiej w Tczewie

środa, 25.02.2015

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Dostawa

Data składania ofert:

czwartek, 05.03.2015

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu osobowego typu mikrobus dla Gminy Miejskiej w Tczewie.

Świadczenie obsługi prawnej na rzecz Urzędu Miejskiego w Tczewie

poniedziałek, 02.02.2015

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

1.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie obsługi prawnej na rzecz Urzędu Miejskiego w Tczewie (tj. wszystkich wydziałów oraz straży miejskiej zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Miejskiego) i jednostki budżetowej...

Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w granicach administracyjnych miasta Tczewa

piątek, 30.01.2015

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

 Przedmiotem zamówienia jest usługa odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w granicach administracyjnych miasta Tczew, a także wyposażenie tych nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów...

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Żwirki w Tczewie - Etap I

czwartek, 31.07.2014

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

piątek, 17.10.2014

1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Żwirki w Tczewie - Etap I. Teren objęty przedmiotem zamówienia, tj. działki nr 117/2, nr 116/4 i nr 216/2 o łącznej pow. 9.406,57 m2 położony przy ul. Żwirki. Ob...

Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa

wtorek, 15.07.2014

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Dostawa

Data składania ofert:

piątek, 25.07.2014

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

wtorek, 30.09.2014

Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkośc...

Budowa parkingu wraz z oświetleniem na terenie rekreacyjnym przy ul. Żwirki w Tczewie

piątek, 04.07.2014

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Data składania ofert:

poniedziałek, 21.07.2014

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

piątek, 17.10.2014

Budowa parkingu wraz z oświetleniem na terenie rekreacyjnym przy ul. Żwirki w Tczewie. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówie...

Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy Wyspiańskiego w Tczewie

wtorek, 10.06.2014

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

środa, 15.10.2014

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy Wyspiańskiego w Tczewie. W ramach nowej kanalizacji deszczowej należy wykonać 5 studni kanalizacyjnych oraz sieć kanalizacji w postaci rur o średnicy Ø 800 o długośc...

Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa

poniedziałek, 09.06.2014

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Dostawa

Data składania ofert:

poniedziałek, 23.06.2014

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

poniedziałek, 01.09.2014

Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkośc...

Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła część nr 1 - Szkoła Podstawowa nr 8 w Tczewie, część nr 2 - Szkoła Podstawowa nr 5 w Tczewie

piątek, 30.05.2014

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Data składania ofert:

poniedziałek, 16.06.2014

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

wtorek, 30.09.2014

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła część nr 1 - Szkoła Podstawowa nr 8 w Tczewie,...

Zagospodarowanie łącznika od ul. Armii Krajowej do SP nr 12 przy ul. Topolowej w Tczewie

piątek, 23.05.2014

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Data składania ofert:

poniedziałek, 09.06.2014

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

poniedziałek, 15.09.2014

Zagospodarowanie łącznika od ul. Armii Krajowej do SP nr 12 przy ul. Topolowej w Tczewie. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamó...

Oczyszczenie rowów melioracyjnych, odcinka Kanału Młyńskiego oraz czyszczenie piaskowników w Tczewie

poniedziałek, 14.04.2014

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Data składania ofert:

czwartek, 24.04.2014

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

poniedziałek, 15.09.2014

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Oczyszczenie rowów melioracyjnych, odcinka Kanału Młyńskiego oraz czysz...

Modernizacja boiska lekkoatletycznego na terenie Gimnazjum Nr 3 przy ul. Jagiełły 8 w Tczewie w systemie zaprojektuj i wybuduj

piątek, 04.04.2014

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Data składania ofert:

środa, 23.04.2014

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

piątek, 31.10.2014

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja boiska lekkoatletycznego na terenie Gimnazjum Nr 3 przy ul. Ja...

Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni na os. Bajkowym w Tczewie

wtorek, 04.03.2014

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni na os. Bajkowym w Tc...

Świadczenie na rzecz Urzędu Miejskiego w Tczewie w 2014 r. usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, innych niż przesyłki kurierskie, oraz ich ewentualnych zw

poniedziałek, 02.12.2013

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

środa, 31.12.2014

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Urzędu Miejskiego w Tczewie w 2014 r. usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, innych niż pr...

Świadczenie na rzecz Urzędu Miejskiego w Tczewie w 2014 r. usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz przesyłek kurierskich, a także ich ewentualnych zwrot

środa, 13.11.2013

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

środa, 31.12.2014

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest : 1) część 1 - świadczenie na rzecz Urzędu Miejskiego w Tczewie w 2014 r. usług pocztowych w obrocie krajowym i zagrani...

Wybór licencjonowanego rzeczoznawcy majątkowego dokonującego szacowania nieruchomości

środa, 13.11.2013

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Data składania ofert:

poniedziałek, 25.11.2013

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

środa, 31.12.2014

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wybór licencjonowanego rzeczoznawcy majątkowego dokonującego szacowania ...

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tczew do placówek oświatowych w celu realizacji obowiązku szkolnego i nauki

czwartek, 07.11.2013

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Data składania ofert:

poniedziałek, 18.11.2013

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

środa, 31.12.2014

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tczew do placówek oświatowych w celu realizacji obowiązku szk...

Świadczenie usług w zakresie utrzymania miejskich terenów zieleni należących do Gminy Miejskiej Tczew wlatach 2014–2017

środa, 16.10.2013

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

niedziela, 31.12.2017

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania miejskich terenów zieleni należących do Gminy Miejskiej Tczew, w latach 2014–2017, zgodnie z minimalnym zakresem i częstotliwością poszczególnych czynności zapewniając...

Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tczewie przy ul. Malinowskiej

wtorek, 01.10.2013

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Data składania ofert:

czwartek, 10.10.2013

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

sobota, 31.12.2016

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tczewie przy ul. Malinows...

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej na rzecz Urzędu Miejskiego w Tczewie i jednostek organizacyjnych w latach 2014-2016

wtorek, 01.10.2013

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Data składania ofert:

poniedziałek, 14.10.2013

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

sobota, 31.12.2016

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej na r...

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej Nowe Centrum Usługowe w Tczewie

wtorek, 24.09.2013

Tryb:

Brak

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 09.10.2013 r. godz. 12:00   Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej Nowego Centrum Usługowego ...

Wyposażenie sali konferencyjnej w system dźwiękowy, wizyjny/projekcyjny, dyskusyjny, sterowania w bu

wtorek, 10.09.2013

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Dostawa

Data składania ofert:

środa, 18.09.2013

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyposażenie sali konferencyjnej w system dźwiękowy, wizyjny/projekcyjny,...

Wyposażenie sali konferencyjnej w system dźwiękowy, wizyjny/projekcyjny, dyskusyjny, sterowania w bu

czwartek, 08.08.2013

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Dostawa

Data składania ofert:

wtorek, 20.08.2013

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemu dźwiękowego, wizyjnego/projekcyjnego, dyskusyjnego, sterowania w budynku CED z przeznaczeniem na siedzibę UM przy ul. 30 Stycznia 1 w Tczewie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zaw...

Remont pomieszczeń biurowych w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Tczewie

czwartek, 01.08.2013

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Data składania ofert:

poniedziałek, 19.08.2013

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń biurowych w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Tcze...

Budowa placu zabaw w Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie w ramac

czwartek, 20.06.2013

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Data składania ofert:

piątek, 05.07.2013

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

czwartek, 31.10.2013

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie w oparciu o założenia zawarte w rządowym programie Radosna Szkoła zgodnie z Uchwałą nr 112/2009 ...

Remont budynku Straży Miejskiej oraz Urzędu Miejskiego w Tczewie

czwartek, 25.04.2013

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Data składania ofert:

środa, 15.05.2013

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku Straży Miejskiej oraz Urzędu Miejskiego w Tczewie.

Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy Gryfa Pomorskiego oraz wymiana sieci kanalizacji desz

czwartek, 25.04.2013

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Data składania ofert:

czwartek, 16.05.2013

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

poniedziałek, 02.09.2013

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy Gryfa Pomorskiego oraz wymia...

Oczyszczenie rowów melioracyjnych, odcinka Kanału Młyńskiego oraz czyszczenie piaskowników w Tczewie

środa, 03.04.2013

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Data składania ofert:

poniedziałek, 15.04.2013

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

piątek, 30.08.2013

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Oczyszczenie rowów melioracyjnych, odcinka Kanału Młyńskiego oraz czysz...

Modernizacja budynku przy ul. 30 Stycznia 1 w Tczewie z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Miejskiego

wtorek, 05.03.2013

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Data składania ofert:

środa, 10.04.2013

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

piątek, 22.11.2013

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku przy ul. 30 Stycznia 1 w Tczewie z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Miejskiego. 2. Budynek trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, z poddaszem uży...

Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w granicach adminis

wtorek, 19.02.2013

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Data składania ofert:

czwartek, 11.04.2013

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

środa, 31.12.2014

1.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w granicach administracyjnych miasta Tczew, a także wyposażenie tych nieruchomości w pojemniki do zbi...

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych i/lub remontowych realizowany

wtorek, 19.02.2013

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Data składania ofert:

poniedziałek, 04.03.2013

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

wtorek, 31.12.2013

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych/remontowych prowadzonych w 2013 r. przez Gminę Miejską Tczew. Zadanie nr 1 - Nadzór nad budową ul. Nowosuchostrzyckiej. Przedmiot na...

Zadanie nr 1: Modernizacja budynku przy ul. Zamkowej 11 w Tczewie realizowana w ramach projektu pod

piątek, 01.02.2013

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Data składania ofert:

poniedziałek, 18.02.2013

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

czwartek, 31.10.2013

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ZADANIE NR 1 Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku przy ul. Zamkowej 11 w Tczewie realizowana w ramach projektu pod nazwą Rewitalizacja strefy A ob...

Budowa ul. Nowosuchostrzyckiej w Tczewie wraz z infrastrukturą techniczną na odcinku od km 0+446,74

środa, 30.01.2013

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Data składania ofert:

wtorek, 19.02.2013

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

czwartek, 31.10.2013

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ul. Nowosuchostrzyckiej w Tczewie wraz z infrastrukturą techniczną...

Archiwum

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż systemu telefonicznego Alcatel

piątek, 05.05.2017

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Opis: Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż systemu telefonicznego Alcatel Data wytworzenia dokumentu: 28.04.2017 r. Dokument wytworzony przez: Wydział Administracyjny Załączniki:

Oczyszczenie rowów melioracyjnych odcinka Kanału Młyńskiego oraz czyszczenie piaskowników w Tczewie

czwartek, 27.04.2017

Tryb:

Brak

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Oczyszczenie rowów melioracyjnych odcinka Kanału Młyńskiego oraz czyszczenie piaskowników w Tczewie

Systematyczna dostawa tuszy i tonerów do drukarek na potrzeby Urzędu Miejskiego w Tczewie

poniedziałek, 02.01.2017

Tryb:

Brak

Typ:

Dostawa

Data składania ofert:

wtorek, 27.12.2016

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Termin realizacji:

niedziela, 31.12.2017

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tuszy i tonerów do drukarek na potrzeby Urzędu Miejskiego w Tczewie.

Druk ,,Panorama Miasta'' - biuletyn informacyjny samorządu Miasta Tczewa

piątek, 23.12.2016

Tryb:

Brak

Typ:

Usługa

Data składania ofert:

środa, 07.12.2016

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Termin realizacji:

niedziela, 31.12.2017

Druk ,,Panorama Miasta'' - biuletyn informacyjny samorządu Miasta Tczewa

Wykonanie i montaż mebli biurowych w kolorze jabłoń locarno jasny w Centrum Usług Wspólnych w Tczwie

piątek, 02.12.2016

Tryb:

Brak

Typ:

Usługa

Data składania ofert:

poniedziałek, 28.11.2016

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Termin realizacji:

piątek, 23.12.2016

Wykonanie i montaż mebli biurowych w kolorze jabłoń locarno jasny w Centrum Usług Wspólnych w Tczwie

Świadczenie usługi oświetlenia na terenie Gminy Miejskiej Tczew

poniedziałek, 21.11.2016

Tryb:

Zamówienie z wolnej ręki

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Świadczenie usługi oświetlenia na terenie Gminy Miejskiej Tczew

Systematyczna dostawa materiałów biurowych, papieru i materiałów eksploatacyjnych do Urzędu Miejskiego w Tczewie w 2017 r.

czwartek, 17.11.2016

Tryb:

Brak

Typ:

Dostawa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Przedmiotem zamówienia jest systematyczna dostawa materiałów biurowych, papieru i materiałów eksploatacyjnych do Urzędu Miejskiego w Tczewie w 2017 r.

Budowa bieżni lekkoatletycznej dwutorowej oraz skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 5 w Tczewie

środa, 29.06.2016

Tryb:

Brak

Typ:

Roboty budowlane

Data składania ofert:

środa, 22.06.2016

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Termin realizacji:

piątek, 26.08.2016

Przedmiotem zamówienia jest budowa bieżni lekkoatletycznej dwutorowej oraz skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 5 w Tczewie, zgodnie z projektem budowlanym oraz przedmiarem robót.

Wykonanie oświetlenia ciągu pieszego przy ulicy Orzeszkowej w Tczewie

środa, 27.04.2016

Tryb:

Brak

Typ:

Roboty budowlane

Data składania ofert:

poniedziałek, 18.04.2016

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oświetlenia ciągu pieszego przy ulicy Orzeszkowej w Tczewie zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym.

Oczyszczenie rowów melioracyjnych, odcinka Kanału Młyńskiego oraz czyszczenie piakowników w Tczewie

wtorek, 01.03.2016

Tryb:

Brak

Typ:

Usługa

Data składania ofert:

czwartek, 18.02.2016

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Termin realizacji:

poniedziałek, 26.09.2016

Oczyszczenie rowów melioracyjnych, odcinka Kanału Młyńskiego oraz czyszczenie piaskowników w Tczewie

Remont trzech schodów terenowych położonych na działkach nr 425/22 obręb 6 i 289/15 obręb 6, przy ul. Aleja Zwycięstwa 18-20 w Tczewie

wtorek, 23.02.2016

Tryb:

Brak

Typ:

Roboty budowlane

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Przedmiotem zamówienia jest remont trzech schodów terenowych położonych na działkach nr 425/22 obręb 6 i 289/15 obręb 6, przy ul. Aleja Zwycięstwa 18-20 w Tczewie.

Świadczenie usługi oświetlenia na terenie Gminy Miejskiej Tczew

piątek, 05.02.2016

Tryb:

Zamówienie z wolnej ręki

Typ:

Dostawa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi oświetlenia ulic i innych otwartych obiektów publicznych na terenie Gminy Miejskiej Tczew.

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew do placówek oświatowych w celu realizacji obowiązku szkolnego i nauki

poniedziałek, 21.12.2015

Tryb:

Brak

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew do placówek oświatowych w celu realizacji obowiązku szkolnego i nauki

Konserwacja oświetlenia na terenie Gminy Miejskiej Tczew będącego własnością Energa Oświetlenie Sp. z o.o.

czwartek, 26.11.2015

Tryb:

Zamówienie z wolnej ręki

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oświetlenia na terenie Gminy Miejskiej Tczew będącego własnością Energa Oświetlenie Sp. z o.o.

Systematyczna dostawa tuszy i tonerów do Urzędu Miejskiego w Tczewie w 2016 r.

czwartek, 19.11.2015

Tryb:

Zapytanie o cenę

Typ:

Dostawa

Data składania ofert:

czwartek, 19.11.2015

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Termin realizacji:

sobota, 31.12.2016

Zapytanie o cenę Systematyczna dostawa tuszy i tonerów do Urzędu Miejskiego w Tczewie w 2016 r.  

Druk „Panoramy Miasta” – biuletynu informacyjnego samorządu miasta Tczewa

środa, 18.11.2015

Tryb:

Brak

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Przedmiot zamówienia jest druk miesięcznika „Panorama Miasta” - biuletynu informacyjnego samorządu miasta Tczewa.

Systematyczna dostawa materiałów biurowych i papieru do Urzędu Miejskiego w Tczewie w 2016 r.

piątek, 06.11.2015

Tryb:

Brak

Typ:

Dostawa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Termin realizacji:

sobota, 31.12.2016

Przedmiotem zamówienia jest systematyczna dostawa materiałów biurowych i papieru do Urzędu Miejskiego w Tczewie w 2016 r.    

Wykonanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Tczewie

piątek, 10.07.2015

Tryb:

Brak

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Wykonanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 8  w Tczewie

Dostawa samochodu operacyjno-konwojowego dla potrzeb Straży Miejskiej w Tczewie

poniedziałek, 08.06.2015

Tryb:

Zamówienie z wolnej ręki

Typ:

Dostawa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu operacyjno-konwojowego dla potrzeb Straży Miejskiej w Tczewie, obejmującego poniższe wymagania: 1) rok produkcji: 2015 (fabrycznie nowy bez przebiegu), 2) 7 osobowy dwu ...

Dostawa i montaż sprzętu (urządzeń) do siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Miejskiej Tczew

środa, 13.05.2015

Tryb:

Brak

Typ:

Dostawa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Dostawa i montaż sprzętu (urządzeń) do siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Miejskiej Tczew

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

poniedziałek, 23.03.2015

Tryb:

Brak

Typ:

Usługa

Data składania ofert:

poniedziałek, 16.03.2015

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Termin realizacji:

poniedziałek, 31.10.2016

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

Druk „Panoramy Miasta” – bezpłatnego biuletynu informacyjnego samorządu miasta Tczewa

środa, 31.12.2014

Tryb:

Brak

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Druk „Panoramy Miasta” – bezpłatnego biuletynu informacyjnego samorządu miasta Tczewa

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew do placówek oświatowych w celu realizacji obowiązku szkolnego i nauki

wtorek, 23.12.2014

Tryb:

Brak

Typ:

Usługa

Data składania ofert:

czwartek, 18.12.2014

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Termin realizacji:

czwartek, 31.12.2015

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew do placówek oświatowych w celu realizacji obowiązku szkolnego i nauki

Systematyczna dostawa materiałów biurowych i papieru do Urzędu Miejskiego w Tczewie w 2015 r.

piątek, 19.12.2014

Tryb:

Brak

Typ:

Dostawa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Systematyczna dostawa materiałów biurowych i papieru do Urzędu Miejskiego w Tczewie w 2015 r.

Systematyczna dostawa tuszy i tonerów do Urzędu Miejskiego w Tczewie w 2015 r.

czwartek, 04.12.2014

Tryb:

Zapytanie o cenę

Typ:

Dostawa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Systematyczna dostawa tuszy i tonerów do Urzędu Miejskiego w Tczewie w 2015 r.

Świadczenie usługi oświetlenia na terenie Gminy Miejskiej Tczew

wtorek, 02.12.2014

Tryb:

Zamówienie z wolnej ręki

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi oświetlenia ulic i innych otwartych obiektów publicznych na terenie Gminy Miejskiej Tczew.

Wykonanie oświetlenia na terenie parku osiedlowego przy ulicy Żwirki w Tczewie

piątek, 07.11.2014

Tryb:

Brak

Typ:

Roboty budowlane

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Termin realizacji:

piątek, 28.11.2014

Wykonanie oświetlenia na terenie parku osiedlowego przy ulicy Żwirki w Tczewie

Modernizacji hali sportowej „Pilawa” w Tczewie

piątek, 11.07.2014

Tryb:

Brak

Typ:

Roboty budowlane

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Modernizacji hali sportowej „Pilawa” w Tczewie

Dostawa i montaż sprzętu do siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Miejskiej Tczew

środa, 18.06.2014

Tryb:

Brak

Typ:

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Termin realizacji:

środa, 30.07.2014

Dostawa i montaż sprzętu do siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Miejskiej Tczew

Wykonanie prac projektowych dotyczących koncepcji zagospodarowania przestrzennego Nowego Centrum Usługowego w Tczewie w rejonie ul. Wojska Polskiego w Tczewie

wtorek, 25.02.2014

Tryb:

Zamówienie z wolnej ręki

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Przedmiot zamówienia jest wykonywany w ramach projektu Nowe centrum usługowe Tczewa na rzecz rozwoju Trójmiejskiego Obszaru Metropolitalnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach realizowanego w r...

Świadczenie usługi oświetlenia na terenie Gminy Miejskiej Tczew

poniedziałek, 09.12.2013

Tryb:

Zamówienie z wolnej ręki

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi oświetlenia ulic i innych otwartych obiektów publicznych na terenie Gminy Miejskiej Tczew.

Systematyczna dostawa tuszy i tonerów do Urzędu Miejskiego w Tczewie w 2014 r.

poniedziałek, 18.11.2013

Tryb:

Zapytanie o cenę

Typ:

Dostawa

Data składania ofert:

piątek, 08.11.2013

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Termin realizacji:

środa, 31.12.2014

Systematyczna dostawa tuszy i tonerów  do Urzędu Miejskiego w Tczewie w 2014 r.

Systematyczna dostawa materiałów biurowych i papieru do Urzędu Miejskiego w Tczewie w 2014 r.

czwartek, 14.11.2013

Tryb:

Zapytanie o cenę

Typ:

Dostawa

Data składania ofert:

poniedziałek, 28.10.2013

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Termin realizacji:

środa, 31.12.2014

Systematyczna dostawa materiałów biurowych i papieru do Urzędu Miejskiego w Tczewie w 2014 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić Zamawiający w roku finansowym 2017

środa, 18.01.2017

Tryb:

Brak

Typ:

Typ zamówienia:

Profil nabywcy

Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić Zamawiający w roku finansowym 2017

Dom Przedsiębiorcy

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013